Wat is natuurgeneeskunde?

Natuurgeneeskundig principe

In het natuurgeneeskundig denken neemt de homotoxicose leer een belangrijke plaats in. “'Homotoxicose leer” betekent “leer van de zelfvergiftiging” en wordt ook het “systeem van Reckeweg” genoemd.

 Hoe verklaart de natuurgeneeskunde het proces van ziek worden?

De mens is een vloeistofsysteem en bestaat voor tweederde uit water. Elke cel in ons lichaam wordt omgeven door vocht. De cellen in ons lichaam worden gevoed vanuit deze vloeistof en geven hun afvalstoffen weer af aan deze vloeistof. Het functioneren van de cellen, dus van het lichaam, is afhankelijk van deze vloeistof. De vloeistof kan vervuild worden door gifstoffen of afvalstoffen. Of een stof giftig is hangt af van de hoeveelheid die men binnen krijgt. Er is pas sprake van een gifstof als je er als mens niet mee om kunt gaan (lichamelijk en geestelijk). Hoe meer afvalstoffen hoe groter de kans op ziekte. Als het lichaam de afvalstoffen niet (voldoende) kan afvoeren, slibt het weefsel als het ware dicht. De cellen gaan minder goed functioneren omdat de voedingsstoffen de cel niet meer kunnen bereiken en afvalstoffen niet afgevoerd kunnen worden.

In het vergiftigingsproces zijn er volgens Reckeweg zes fasen te onderscheiden. Fase één is de meest gezonde fase. Hoe hoger de fase, hoe meer afvalstoffen.

Onder invloed van de milieuvervuiling, het contact met chemicaliën, huishoudelijke producten, het gebruik van industrievoeding, chemische medicamenten, het dagelijks gebruik van genotsmiddelen zoals alcohol, koffie, zwarte en groene thee, cola, frisdranken, chocolade, gebak, snoep enz. is de mens totaal vervuild. Er is geen bezwaar tegen genotsmiddelen als ze occasioneel en beperkt worden gebruikt. Dr. Reckeweg is de grondlegger van de moderne ‘Homotoxicologie’ waarin hij aantoont dat opeenstapeling van gifstoffen ziekten veroorzaken. Hippocrates heeft in zijn tijd er al op gewezen dat ieder mens over een zelfreinigend mechanisme beschikt dat op natuurlijke wijze en met natuurlijke middelen kan gestimuleerd worden.

Daarom wordt er in de natuurgeneeskunde een grote rol toegedacht aan het ontgiften en er voor zorgen dat er minder gifstoffen geproduceerd worden.

In de natuurgeneeskunde wordt uitsluitend gewerkt met natuurlijke middelen die op een ecologisch verantwoorde wijze worden bereid. Zij stimuleren het zelfreinigend mechanisme dat verbonden is met de uitscheidingsorganen.

In de natuurgeneeskunde gaat men ervan uit dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn, m.a.w. de emoties kunnen een grote rol spelen bij het ontstaan van fysieke klachten, maar fysieke klachten kunnen op hun beurt ook leiden tot emotionele problemen. We zullen dus steeds op verschillende terreinen werken en zowel het lichamelijke als het emotionele aspect van een bepaalde kwaal bekijken en behandelen. Voor al uw gezondheidsproblemen, ook al zijn ze van emotionele aard, kunt u dus terecht bij een gezondheidstherapeut.